Bruxisme i ATM

El bruxisme és una parafunció mandibular persistent que es coneix
com l’hàbit “d’apretar” les dents.
El control del bruxisme nocturn és el més difícil. Les seves causes solen ser l’estrès, la mala posició de les dents i algunes medicacions. Les conseqüències són el desgast de les dents, la mobilitat, el mal de cap, les contractures l’insomni i el dolor muscular. Existeixen dos tipus de bruxisme: serrar o apretar les dents amb la boca tancada, o bé amb moviments de desplaçament lateral de la mandíbula.
La disfunció de l’articulació temporo-mandibular, el mal de cap, la sensibilitat, la mobilitat i les fractures dentàries són símptomes d´aquesta patologia. El tractament d’ambdós trastorns consisteix en fer un ajustament de l’oclusió i amb una fèrula de descàrrega o de desprogramació que ajuda a la relaxació.