Implants dentals

Els implants dentals són arrels de titani que s’insereixen a l’os del pacient
i són una base a la qual es poden unir una o diverses corones artificials.
Funcionen com dents pròpies i permeten mastegar, parlar i somriure
amb tota naturalitat.