P: Quant de temps passara el meu fill a la consulta del dentista?
R: Invisalign  necessita molt poca manipulació i manteniment per el dentista per que sigui eficaç, per el que el seu fill no passara massa temps a la consulta del dentista. Desprès de la cita inicial, es programaran normalment cites de seguiment cada quatre a sis setmanes (o segons les recomanacions del dentista) per comprovar el progres i entregar al seu fill el següent joc d’aligners.

P: Invisalign és tant eficaç com els brackets tradicionals?
R: En mans d’un dentista competent i experimentat i quan es segueixen els seus consells, Invisalign es tant eficaç com els brackets tradicionals en la majoria dels tipus de tractaments.

P: És fàcil mantenir les dents netes amb Invisalign?
R: Invisalign permet que el pacient es tregui els aligners per menjar, utilitzar el fil dental o raspallar-se les dents, ja que es molt més fàcil mantenir una higiene bucal adequada amb aquest producte que amb brackets fixes tradicionals.

P: Quines altres avantatges ofereix Invisalign sobre els brackets tradicionals?
R: A més de una higiene bucal en alguns casos millorada, Invisalign facilita la pràctica d’un estil de vida actiu, a diferencia dels brackets i cables fixos. Degut a que el producte és extraïble, és fàcil fer esport o tocar un instrument com qualsevol altre persona, com si no seguis un tractament.

P: Com sabré amb quina freqüència porta el meu fill els aligners?
R:
A partir dels Compliance Indicators ubicats a l’aligner superior es pot saber aproximadament el temps que els seu fill porta el producte. Los Compilance Indicators estan dissenyats per anar perdent el color blau a mida que es porten els aligners, per el que es pot garantir fàcilment el compliment del tractament per el seu fill.

P: Que passa si no es porten els aligners durant el temps recomanat?
R: La màxima eficàcia d’Invisalign s’aconsegueix si es porta seguint les recomanacions del seu dentista. En general, els aligners s’han de portar entre 20 i 22 hores al dia per aconseguir la màxima eficàcia, i treure’ls únicament per menjar, raspallar-se les dents i utilitzar el fil dental.

P: Quant dura el tractament amb Invisalign?
R:
La duració del tractament depèn de la complexitat del cas i l’ha de decidir el dentista. Tot i aixo, la duració mitja és entre 9 i 18 mesos.

P: Invisalign funciona realment?
R:
Si. En clíniques de tot el mon, Invisalign ha sigut eficaç redreçant dents per adolescents i adults. Més de 64.000 odontòlegs han tractat ja a quasi més de 1.4 milons de persones amb Invisalign a nivell mundial.

P: Que passa si es perd un dels aligners o els dos?
R:
En cas de pèrdua d’un aligner, has d’informar d’això immediatament al teu dentista. Depenent de la fase del tractament en el que estiguis, el dentista pot dir-te que tornis a portar la parella d’aligners anteriors, en aquest cas, demanara un nou joc d’aligners per substituir als aligners perduts, o passara immediatament a la nova parella d’aligners.

Share This