A pesar que fins fa poc es desaconsellava el tractament amb ortodòncia en pacients amb periodontitis, l’aplicació de tots dos tractaments combinats pot tenir resultats òptims, ja que la periodòncia i ortodòncia tenen una estreta relació en la millora de la salut bucodental.

És important tenir en compte que abans d’iniciar un tractament d’ortodòncia, s’ha de fer una anàlisi de la salut bucodental del pacient. En el cas que concorrin problemes periodontals aquests han de solucionar-se, tant per part del pacient com de l’especialista. El pacient a casa ha de mantenir una correcta higiene bucodental i en la clínica s’ha de realitzar un manteniment periodontal. La fi de l’ortodòncia és alinear les peces dentals i això facilitarà la higiene bucodental diària i permetrà evitar l’aparició d’altres malalties.

En el cas de pacients que ja pateixen periodontitis, com comentàvem anteriorment, es desaconsellava el tractament d’ortodòncia. No obstant això, actualment aquests tractaments han d’anar acompanyats, ja que una de les conseqüències de la periodontitis és la major mobilitat de les peces dentals podent provocar una malposició dental. A més, una de les conseqüències de la malposició dental pot ser una higiene dental deficient. Per exemple, en el cas de tenir peces dentals superposades, els espais reduïts entre dents dificultarien la neteja interdental agreujant la periodontitis.

L’ortodòncia s’encarrega de retornar la posició normal a les dents i a més millora els resultats del tractament de periodòncia, facilitant una higiene dental adequada que redueixi les possibilitats de tornar a patir aquesta malaltia.

Share This