Amb el raspallat de dents habitual es neteja únicament un 60% de les dents, ja que es raspalla la cara exterior i interior de les dents i les cares oclusives, però no s’aconsegueix netejar bé la zona interdental.

Si es desitja tenir una correcta higiene oral, evitar càries i altres problemes periodontals és necessari netejar bé la zona interdental diàriament.

Què podem fer servir?

En el cas que no existeixi espai interdental o sigui molt estret es recomana el fil dental, amb cera o sense.

Per contra, si existeixen espais oberts entre les dents, per exemple perquè s’ha perdut l’os de suport (pots conèixer més sobre la periodontitis a aquest post), es recomana utilitzar el raspall interdental que ajudarà a l’accés a l’àrea i a l’eliminació de la placa bacteriana i restes de menjar.

Quan la malaltia periodontal està activa, els espais interdentals són més petits a causa de la inflamació de les genives, la placa i els càlculs.

Alguns pacients creuen que és l’ús dels raspalls interdentals el responsable que aquests espais es tornin més grans, però això és a causa de la desinflamació dels teixits i l’eliminació dels càlculs existents en aquestes zones.

Com es realitza el raspallat interdental?

S’ha de passar el raspall entre les dents, de davant cap enrere diverses vegades i horitzontalment.

Cal evitar exercir una força excessiva amb el raspall i s’ha de triar una grandària adequada per a l’espai interdental.

És millor utilitzar la part angular del raspall a la zona posterior i la part recta del raspall a la zona anterior.

A més, el seu ús ha de ser diari i sense pasta dentifrícia, però es pot utilitzar un gel antiinflamatori.

Una vegada que hem fet servir el raspall interdental s’ha de netejar amb molta aigua i deixar assecar per evitar que s’acumuli la brutícia que seria perjudicial per a la nostra salut dental.

Uns hàbits de neteja interdental adequats ens ajuden a prevenir moltes malalties bucals i també a cuidar la nostra salut general. Per això, és important instaurar aquests hàbits com més aviat millor.

Share This