Instal·lacions

Les nostres instal.lacions compten amb la instrumentació i tecnologia més avançada i la conformen els següents espais:

  • Sala d’espera
  • Recepció
  • 4 box de treball amb silló dental i Rx
  • Sala d’esterilització
  • Sala de revelat de Rx
  • Ortopantomografia
  • Laboratori

instruments

Mesures d'higiene

Som especialment escrupulosos amb la higiene i l’esterilització per tal d’evitar la transmissió d’infeccions.

Instruments reutilitzables

Miralls, pinces, sondes… Que són descontaminats i esterilitzats amb una solució desinfectant i un autoclau a 132ºC

Instruments de rebuig

Guants, agulles… Que una vegada utlitzats es llencen immediatament

Solucions.

Share This