La halitosis o mal ale s’origina en un 85-90% de les vegades en la cavitat oral.
El mal ale procedeix del metabolisme dels bacteris anaerobics que hi han a la boca; aquestes són capaces de degradar proteïnes procedents de les pròpies celules del nostre organisme o d’altres bacteris i de la nostre dieta, produint-se compostos sulfurats volàtils.
Una higiene oral deficient, especialment entre les dents, malalties a les genives com la gingivitis i la periodontitis, i la presencia excessiva de substrats a la llengua són les causes més habituals d’halitosis.

Share This