Sor Lucía Caram va proposar, l’any 2014 i a través de Fundació Rosa Oriol, situada a Manresa, posar en marxa un programa que treballés per incrementar les oportunitats de les famílies i nens que es troben en situació de pobresa o risc d’exclusió social.

El projecte #Invulnerables va dirigit a famílies seleccionades per serveis socials o entitats del tercer sector, amb nens d’edats compreses entre els 0 i 18 anys, en procés o susceptibles d’atenció social pública o privada que tenen determinades necessitats socials no prou cobertes pels serveis públics.

Entre els seus objectius generals cal destacar la necessitat d’avançar en la plena integració de la unitat familiar en la dinàmica de la societat, trencar amb els cercles de pobresa, i igualar les oportunitats de totes les famílies.

Després que diferents institucions com CaixaProinfancia, Incorpora, o el Futbol Club Barcelona, s’unissin al projecte #Invulnerables, la Fundació Rosa Oriol és l’entitat que coordina la xarxa de Manresa i, en ser aquesta la ciutat pilot, ajudar a les altres xarxes a instaurar el model de treball.

Des de la nostra clínica som participants actius amb la causa iniciada per Sor Lucía Caram. Oferim atenció i serveis bucodentals gratuïts per a aquells nens i famílies que hagin estan seleccionades per la fundació.

Amb la nostra petita aportació intentem que la integració total de famílies en estat o risc d’exclusió, estigui una mica més a prop.

Share This