Instal·lacions
Les nostres instal.lacions compten amb la instrumentació i tecnologia més avançada i la conformen els següents espais:

  • Sala d’espera
  • Recepció
  • 3 box de treball amb silló dental i Rx
  • Sala d’esterilització
  • Sala de revelat de Rx
  • Ortopantomografia

Mesures d’Higiene
Som especialment escrupulosos amb la higiene i l’esterilització per tal d’evitar la transmissió d’infeccions.
El nostre material es divideix en dues categories:

Instruments reutilitzables
Miralls, pinces, sondes… Que són descontaminats i esterilitzats amb una solució desinfectant i un autoclau a 132ºC

Instruments de rebuig
Guants, agulles… Que una vegada utlitzats es llencen immediatament

Share This